تماس با مدیر سایت درباره این کتاب راه نجات از شر غلاة - بحث ولایت و اختصاص علم غیب به خدا